top of page
MEANDROS KÜLTÜR, SANAT VE TURİZM DERNEĞİ OLAĞAN GENLE KURUL DUYURU_edited.jpg

Hoşgeldiniz...

Meandros Meander

UYGARLIKLAR DELTASI

MEANDROS'U KEŞFEDİN

Afyon Dinar'dan doğup, kıvrıla kıvrıla 615 km. boyunca gezerek, Didim'de Ege Denize dökülen Menderes Nehri (Maiandros / Meandros), binlerce yıldır bu coğrafyada yaşamı şekillendirmeye devam ediyor.

Büyük Menderes Nehri'nin uzun yolculuğunun son noktası olan Aşağı Büyük Menderes Havzası'nı kapsayan bölgede, 2007 yılından beri yürüttüğümüz çalışmaları;  Menderes Nehri'nin Antik Dönemdeki adı olan "MEANDROS" ismiyle sürdürüyoruz. 

Bizim hikayemiz, Menderes Nehri'nin binlerce yıldır hayat verdiği topraklar etrafında şekillenen yaşamın, kültürün, tarihin ve sanatın  peşinde bir yolculuk...

Bu yolculuğun odak noktasını oluşturan Aşağı Büyük Menderes Havzası'nın coğrafi sınırlarını kuzeyde Samson (Mykale) Dağları, güneyde Akbük Körfezi, doğuda Beşparmak Dağları oluşturur.

Günümüzde Aşağı Büyük Menderes Havza topraklarının büyük bölümü Söke ve Didim ilçe sınırlarında kalmaktadır.

Serçin Köyü
Kapıkırı (Herakleia)
Kapıkırı (Herakleia)
Medusa Kabartması (Didim Apollon Tapınağı)
Milet Antik kenti Limanı
Milet Antik Kenti
Didim Apollon Tapınağı
Herakleia Antik Kenti
Milet Antik Kenti Tiyatro
Meandros Köy Çeşmesi

BİNLERCE YILDIR "ÇALIŞAN NEHİR": MENDERES 

MEANDROS'UN ARKA BAHÇESİ

Meandros'u ve bize ilham kaynağı olan kadim toprakların mirasını sizinle paylaşmak ve birlikte keşfetmeye devam etmek  istiyoruz. Bize bugüne kadar yol gösteren, heyecanlandıran ve peşine düşerek binlerce yıllık tarihin izini sürmemizi sağlayan bazı  öğeler var. Bunlar bizim, Meandros'u Havza Ölçeğinde, UYGARLIKLAR DELTASI MEANDROS çatısı altında;  kültürel, sanatsal, tarihsel, arkeolojik, doğal zenginlikleriyle bir bütün olarak ele almamıza / düşünmemize neden olan birleştirici öğeler.

Antik Harita.tif
7.png

İlham Kaynağımız:

MENDERES NEHRİ

İlham Kaynağımız; Menderes Nehri...

Yüzyıllardır yaşamın kaynağı, yeniden doğuşun, arınmanın, bereketin, bilgeliğin sembolü, Batı Anadolu'daki birçok medeniyetin kurucu unsuru.

Milet Antik Kenti_edited.png

Üst Başlığımız:

UYGARLIKLAR DELTASI: MEANDROS

Tarih boyunca uygarlıklar su kenarlarında gelişti. Menderes gibi büyük nehirlerin oluşturduğu doğal havzalar, uygarlıklara ev sahipliği yaptı. Aynı havzaya sınırı olan kentlerin sorunları da çözümleri de ortak.

Herodot, Büyük Menderes Havzası'nı "Uygarlıklar Vadisi" olarak tanımlar. Biz de Herodot'un izinden gidiyoruz.

27.png

Ortak Sembol:

MEANDER MOTİFİ

Meandros Nehri'nin akış güzergahında sürekli zikzaklar çizmesi (menderesler oluşturması) kentlerin sınırlarını değiştirdi, toprakları silip süpürdü.

Nehrin dönüştürücü bu akış hareketleri; sanatçılar ve filozoflar için de esin kaynağı oldu. Meandros'un akışı sanatta binlerce yıldır kullanılan Meander Motifinin ortaya çıkmasını sağladı.

Çağlar boyunca sikkelerden, heykellere, kuyumculuktan ahşap ve taş işlemeciliğine, tekstilden mozaiklere kadar birçok farklı alanda süsleme amacıyla kullanılan Meander Motifi, Meandros'un da ortak sembolü olarak bizimle yaşamaya devam edecek.

6_edited.jpg

Kapsam:

AŞAĞI BÜYÜK MENDERES HAVZASI

Çalışma alanımız, 615 km. uzunluğundaki Büyük Menderes Nehri'nin uzun yolculuğunun son uğrak noktası olan Aşağı Büyük Menderes Havzası...

Afyon Dinar'dan doğup Didim'de denize dökülen Meandros Nehri'nin Ege Denizi ile buluştuğu havzanın ev sahipleri biziz.

Aşağı Büyük Menderes Havzası'nda neler mi var?

Pek çok endemik bitki ve canlının yaşam alanı: Dilek Yarımadası Milli Parkı ve Latmos.

Dünya uygarlıklarının başkentleri: Milet, Priene, Didyma Apollon Tapınağı, Myus, Herakleia Antik Kentleri.

Didim ve Söke'nin birbirinden şirin, geleneksel yaşamın sürdürüldüğü köyleri.

Ve birlikte keşfedeceğimiz bir çok değerleri ve renkleri ile Meandros...

MENDERES NEHRİ'NİN BİÇİMLENDİRDİĞİ COĞRAFYA:
Aşa
ğı Büyük Menderes Havzası

Binlerce yıldır "çalışan nehir" Büyük Menderes Nehri, taşıdığı alüvyonlar ile Aşağı Büyük Menderes Havzası'nın coğrafyasını radikal olarak değiştirmiştir. Günümüzden yaklaşık 1500 yıl önce Bafa Gölü Latmos Körfez'i ile Ege Denizi'ne açılıyordu. Yıllar içinde Menderes Nehri'nin taşıdığı alüvyonlar ile Latmos Körfez'i tamamen kapanarak Bafa Gölü'nün denizle bağlantısı kesilmiştir. Bir zamanlar liman kenti olan Milet, Myus, Assessos antik kentlerinin de kıyı ile bağlantıları tamamen kesilmiş ve bu kentler liman kenti olma özelliğini yitirmiştir.

Günümüzden 1500 Yıl Önce

Günümüzde Aşağı Büyük Menderes Havzası

bottom of page